Daglig verksamhet

Välkommen till Rullarnas Aktivitetshus

En daglig verksamhet i centrala Karlstad

Rullarnas Aktivitetshus är en familjär Daglig Verksamhet i privat regi som erbjuder meningsfull sysselsättning där du som deltagare kan känna gemenskap och samhörighet.

Vår verksamhet ligger praktiskt belägen mitt i centrala Karlstad, med närhet till tex buss- och tågstation, lärvuxutbildningar och Mariebergsskogens härliga grönområden. Tillsammans med Rullarnas Personliga Assistans delar vi på en vacker fristående trävilla med tillhörande trädgård.

Vi utgår alltid från varje enskild deltagares styrkor, förmågor och önskemål. Vi jobbar aktivt med att möjliggöra var och ens önskemål, delaktighet och medbestämmande. Vi uppmuntrar till positivt tänkande, att tro på sig själv som individ.

Vi värdesätter känslan av samhörighet, att hitta sin egen plats i tillvaron och att fylla en funktion i samhället.

Våra trygga handledare finns alltid vid din sida hos oss på Rullarnas Aktivitetshus.

Våra inriktningar

På Rullarnas Aktivitetshus har vi två inriktningar som vi kallar Husgruppen och Utegruppen. Vi stöttar och uppmuntrar dig som deltagare att vara nyfiken och att delta i båda gruppernas olika aktiviteter.
Ateljen Liggande

Husgruppen

Husgruppen sysslar med skapande i tex färg, form, trä och tyg. Husgruppens verksamhet utgår från våra tre temarum ”Färg & Form Ateljén”, ”Tygverkstan” och ”Snickarboden” där varje rum inbjuder till lustfyllt skapande under lugna förutsättningar och utan prestationskrav. Det händer även att vi bakar, har trädgårdscafe, spelar instrument, gör utflykter och rastar Rullarnas tre hundar.

Utegruppen

Utegruppen har rörelseglädje och friskvård i fokus. Här sysslar vi med trädgård, återvinning, skötsel av fastigheten samt åker ut på uppdrag och förfrågningar vi får in från externa parter. I utegruppen är vi nyfikna på kroppens välbefinnande vid rörelse och vi provar gärna olika fritids- och friluftsaktiviteter efter egna förutsättningar.

Vi har också ett vilorum/bibliotek som inbjuder till stillsamma aktiviteter och vila. I fastigheten finns tillgång till kök och därmed ges möjligheten att baka, laga mat och förädla livsmedel såsom skörd från den egna trädgården.

Trädgården Juni

Vi skräddarsyr deltagarens sysselsättning

Vi uppmuntrar samtliga individer till nyfikenhet och att delta i både hus- och utegruppens olika aktiviteter, men möjligheten att skräddarsy deltagandet efter individens önskemål och egna förutsättningar prioriteras alltid. En meningsfull tillvaro är alltid vårt mål.

Deltagare och handledare samlas varje morgon för fruktstund och genomgång av dagplaneringen. Dagen är uppdelad i förmiddagspass och eftermiddagspass med paus för gemensam lunch. Vi erbjuder möjligheten att köpa lagad lunch men du kan också välja att ta med egen mat.

Inkluderande mötesplats

Förutom våra två inriktningar så jobbar vi gemensamt med att bidra till Rullarnas redan befintliga mötesplatskoncept. Vår assistansverksamhet arbetar sedan länge med att skapa tillfällen för inkluderande möten, där individer knutna till Rullarnas på ett eller annat vis får träffas och umgås utefter de egna förutsättningarna. Exempel på dessa befintliga mötesforum är vår ”Rullagrupp” och ”Jakten för alla”. I Daglig Verksamhet vill vi komplettera dessa mötesinitiativ med forum där individer med intellektuell funktionsnedsättning får arrangera och vara delaktiga i mötesaktiviteten.

Så här gör du för att ansöka om daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en biståndsbedömd insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Det betyder att du som har ett beviljat beslut om Daglig Verksamhet kan söka till oss med hjälp av kommunens samordnare.  Läs mer om hur du går till väga HÄR.

Har du inget beslut behöver du göra en ansökan hos Karlstads Kommun för att få beslutat om du har rätt till stöd. Klicka HÄR för mer information.

Självklart kan du även kontakta oss vid frågor.

Kontaktuppgifter

Rullarnas Aktivitetshus – Daglig verksamhet
Drottninggatan 48, 652 25 Karlstad

Kontaktperson: Lina Hermansson
Telefon: 054-203 33 18 Mail: lina@rullarnas.se