Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Vi på Rullarnas följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten förespråkar. Se till att ni håller er uppdaterade kring vad som gäller genom att vara uppdaterade. Har ni frågor så kontaktar ni uppdragsansvarig för er grupp.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

Våra senaste inlägg:

Dixi kundportal

Vi vill gärna att våra assistenter och uppdragsgivare ska vara välinformerade och ha verktyg för att själva ta fram de

Läs mer