Rådgivning LSS

Rådgivning LSS

De lagar och regler som styr de olika insatserna inom LSS kan vara svåra att förstå. Vi på Rullarnas har lång erfarenhet av och stor kunskap om beslutsprocesser inom LSS.

Om du vill så hjälper vi dig med råd och stöd genom hela resan. Vi kan vara med dig i faktiska möten eller kontakter med din kommun eller Försäkringskassan, på SIP-möten eller i kontakt med sjukvården.

Sarah Haglund är i botten Leg. Sjukgymnast, hon är en av våra verksamhetsansvariga. Linda Samuelsson har tidigare arbetat med handläggning inom SOL. Det är Sarah och Linda som stöttar våra uppdragsgivare i kontakter med myndigheter gällande LSS-frågor av alla de slag. Om du vill finns vi vid din sida i hela processen från ansökan om LSS insats till beslut. Detta inkluderar bland annat ansökningar, omprövningar och överklaganden.

Om du inte redan är beviljad assistans / ledsagning / avlösarservice enligt LSS så kan vi hjälpa dig med en förhandsbedömning om dina möjligheter att bli beviljad den insats du vill ansöka om.

Vår ambition är att vi med vår gemensamma erfarenhet skall råda och guida dig genom samtliga delar av ansökningsprocessen så att du slipper avslag och därmed överklaganden via rättsväsendet. De gånger vi trots detta har tvingats gå vidare med rättsliga processer så har vi lyckats bistå med hjälp och formuleringar till fler bifall än avslag. Skulle vi hamna i en situation där juridisk hjälp behövs så kan vi upprätta kontakt med jurist.

Kom i kontakt med Sarah Haglund

Sarah Haglund

Sakkunnig LSS, Leg. Sjukgymnast
Mer än 20 års arbetslivserfarenhet från rehabilitering, ergonomi, handikappidrott och smärt/-stressrelaterad ohälsa.

Kom i kontakt med Linda Samuelsson

Linda Samuelsson

Vill du bli kund hos oss?

Vid intresse för vår verksamhet kontaktar du Marcus Jardler eller för att hitta en tid för möte. Vid mötet lämnas den information som du önskar få svar på och vi informerar dig om vilka förväntningar vi har vid ett samarbete samt vilket inflytande du har över din assistans.