Mål & vision

Rullarnas mål & vision

Rullarnas mål är att vara BÄST på att anordna personlig assistans, ledsagning och avlösarservice.

Vi vill förvalta våra 25 års erfarenheter inom LSS. Vi skall fortsätta att utveckla rutiner och arbetssätt vilka ger både uppdragsgivare och personal bästa möjliga förutsättningar för att känna sig trygga i sina roller.

Rullarnas ska anordna insatser enligt LSS intentioner och vara måna om att utföra dessa med högsta kvalitet. Detta innefattar att balansera uppdragsgivarens önskemål och de anställdas anställningsförhållanden.

Rullarnas vision är att utveckla och bredda vår verksamhet. Detta för att kunna erbjuda fler individer goda förutsättningar att leva sina liv med goda levnadsvillkor.