Mål & vision

Rullarnas mål & vision

Rullarnas mål är att vara det självklara valet för dig som önskar hög kvalitet inom
personlig assistans, daglig verksamhet, ledsagning och avlösarservice.
Med 30 års erfarenheter inom LSS har vi utarbetat bra rutiner och arbetssätt. Vi
värdesätter att uppdragsgivare och personal känner sig trygga i sina roller.
Rullarnas utgår alltid från LSS intentioner. Självbestämmande och delaktighet är ledord
för oss. Det betyder också att vi vill att våra uppdragsgivare är välinformerade om aktuella
lagar och praxis som berör deras insats.
Flexibilitet, laganda och kunskap hos våra medarbetare är ytterligare en förutsättning för
att målen.
Kvaliteten blir hög tack vare att vi balanserar uppdragsgivarens önskemål och
medarbetarnas anställningsförhållanden.
Rullarnas vision är att växa med förnuft och med en kontinuerlig utveckling. Vi vill kunna
erbjuda fler individer goda förutsättningar att leva sina liv med goda levnadsvillkor.