Om Rullarnas

Välkommen till Rullarnas

Marcus är Rullarnas ägare och VD. Han är entreprenören som bytte bana efter en otäck olycka på 90-talet då han bröt nacken. Marcus har startat upp Rullarnas Personliga Assistans och han är hjärtat i hela verksamheten. Marcus brinner för tillgänglighet. Han är själv aktiv jägare, skoterförare, skidåkare och inte minst båtentusiast.

Anette har arbetat med personlig assistans i mer än 20 år. Hon är klok, lugn och lösningsfokuserad. Anette älskar musik och frågesporter. Med gedigen sakkunnighet inom LSS och med humor som ett av sina viktigaste verktyg leder hon arbetet tillsammans med våra uppdragsansvariga.

Sarah är sjukgymnast och juridiskt sakkunnig. Hon har god överblick över lagar och praxis kring allt som berör LSS. Sarah hjälper våra uppdragsgivare att förstå sina rättigheter och hur de kan få sina behov tillgodosedda. Hon är även handledare och kan stötta både uppdragsgivare och anställda i olika situationer.

Tillsammans utgör dessa tre Rullarnas ledningsgrupp. De arbetar med företagets mål och vision som grund. Årligen sätts och revideras s.m.a.r.t.a. mål* kopplade till kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö och kommunikation. Ledningsgruppen får regelbunden coachning från extern rådgivare. Målet är att vara goda ledare med uppdragsgivarnas, de anställdas och företagets välgång i balans.

S– specifikt
M-mätbart
A-acceperat
R-relevant
T-tidsbestämt

Rullarnas ledningsgrupp

Välkommen till Rullarnas

Vi finns för dig som behöver personlig assistans, ledsagning eller avlösarservice. Rullarnas är lokalt förankrade med kontor i Torsby sedan 2004 och i Karlstad sedan 2014.

Rullarnas har sedan 2011 tillstånd av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, att utföra personlig assistans. Vi har även tillstånd att bedriva ledsagning och avlösarservice.

Företaget startades 2004 av Marcus Jardler och Christer Lindh. Både Marcus och Christer har självabehov av assistans och lång erfarenhet av hur det är att leva med funktionshinder. Båda har också varit yrkesverksamma med rehabiliteringsarbete på Frykcenter i Torsby.

Företaget har sedan start växt och utvecklats. Sedan några år tillbaka leds företaget avledningsgruppen som består av vd Marcus Jardler, verksamhetsansvariga Anette Lind och Sarah Haglund.

Marcus och Christer på Rullarnas

[ obs, behöver ny bild ]

Christer Lindh och Marcus Jardler