Vårt kvalitetsarbete

Rullarnas arbetar kontinuerligt för att bibehålla och förstärka kvaliteten i verksamheten.

Rullarnas arbetar kontinuerligt för att bibehålla och förstärka kvaliteten i verksamheten. Rullarnas har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som motsvarar kraven från Socialstyrelsen. Ledningssystemet utvärderas och revideras årligen.

Rullarnas är medlem i Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA. För att vara medlem krävs en återkommande undersökning bland verksamhetens uppdragsgivare vilken visar på eventuella brister i verksamheten. Rullarnas deltar alltid vid de debattforum och rådsmöten som IfA arrangerar.

För att bibehålla en hög kvalitet behöver vi alltid vara uppdaterade kring vad som händer i branschen och samverkan sker med de samhällsaktörer som finns. Förutom kommuner och Försäkringskassan, vilka beslutar om våra uppdragsgivares LSS-beslut, har Rullarnas bland annat valt att samarbeta med Branchorganisation/arbetsgivarorganisationen Fremia och ABH Utbildning & Rådgivning.

Våra anställda (assistenter, ledsagare, avlösare och administrativ personal) får alla regelbunden utbildning. Vi har obligatoriska kurser Steg 1 och Steg 2 som ges till alla anställda. Dessa utbildningar ges digitalt via en plattform som heter Synka eller live på något av våra kontor. Utöver grundkurser inom LSS-kunskap erbjuder vi HLR samt unika skräddarsydda utbildningar för olika målgrupper utifrån behov. Vi har även en möjlighet att erbjuda handledning enskilt eller i grupp.

Vill du bli kund hos oss?

Vid intresse för vår verksamhet kontaktar du Marcus Jardler eller för att hitta en tid för möte. Vid mötet lämnas den information som du önskar få svar på och vi informerar dig om vilka förväntningar vi har vid ett samarbete samt vilket inflytande du har över din assistans.